Menu

Medicínsky portál

Domov / portfolio / Medicínsky portál

Medicínsky portál

Online riešenie pre ambulancie na správu pacientov

Obdržali sme požiadavku na spracovanie online objednávkového systému pre online objednávanie pacientov lekárom do ambulancie na konkrétny termín. Veľmi zaujímavý projekt s obrovským potenciálom.

Aplikácia umožňovala lekárom:

Žial zmena legislatívy na slovensku zapríčinila, že projekt musel po 1,5 roku fungovania skončiť.