Menu

Grafika propagacnych materiálov

Domov / portfolio / Grafika etikiet

Grafika etikiet

Návrh pútavého dizajnu rôznych výrobkov od potravinárskeho výrobcu

Boli sme oslovený na doporučenie bývalého klienta s úlohou vytvoriť grafické vyzobrazenie produktu na propagačných materiáloch, ... .

Spravili sme si prieskum trhu a vychádzali sme z toho čo na trhu už je, a určili sme si ktorým smerom sa poustiť pri grafickom riešení. Zadanie bolo odlíšiť sa od trhovej ponuky, výsledok bol naozaj jedinečný ... .